Pozvánka

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345, která se bude konat dne 25.11.2021 se zahájením v 8.30h v kanceláři notářky JUDr. Ivany Šafaříkové, Velkomoravská 378/1, v Hodoníně.

Představenstvo obchodní společnosti s obchodní firmou Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345,

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25.11.2021 se zahájením v 8.30h v kanceláři notářky JUDr. Ivany Šafaříkové, se sídlem Velkomoravská 378/ 1, v Hodoníně.

 

Pořad jednání :

1.Zahájení

2.Volba orgánů valné hromady-předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele, ověřovatele

3. Volba členů dozorčí rady Dušana Hrazdílka, bytem 697 01 Sobůlky č. p 292, Ing. Zdeňka Vacenovského, bytem U Traktorky 345, 696 03 Dubňany, Tomáše Procházky, bytem Konečná 3617/5, 695 01 Hodonín

4.Změna stanov společnosti v čl. 3.1. – upřesnění předmětu podnikání : „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“

5.Závěr

 V Hodoníně dne 18.10.2021

 

za představenstvo Auto Centrum Jih 2000, a.s.

 

                                                                                                               Milan Klimek        

                                                                                                   předseda představenstva

 

 

NÁVRH USNESENÍ

řádné valné hromady

 

obchodní společnosti

Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345.

Valná hromada obchodní společnosti Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345, přijímá toto

u s n e s e n í :

 

Valná hromada :

1.Předsedou valné hromady a současně osobou pověřenou sčítáním hlasů zvolila pana Milana Klimka, předsedu představenstva, ověřovatelem zápisu zvolila paní Marcelu Hrazdílkovou, zapisovatelem Bc.Lucii Schovánkovou.

 

2. Volba členů dozorčí rady takto :

Valná hromada zvolila tyto členy dozorčí rady : Dušana Hrazdílka, nar. 18.9.1976, bytem 697 01 Sobůlky č. p 292, Ing. Zdeňka Vacenovského, nar. 21.12.1961, bytem U Traktorky 345, 696 03 Dubňany, Tomáše Procházku, nar. 25.9.1976, bytem Konečná 3617/5, 695 01 Hodonín

 

  3.Valná hromada schválila změnu stanov v článku 3.1.platných stanov společnosti, kdy se upřesňuje předmět podnikání společnosti : „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ takto :

„ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu vymezeném v živnostenském rejstříku“

 

Zdůvodnění: U členů dozorčí rady společnosti skončila délka jejich volebního období. Z uvedeného důvodu je třeba zajistit chod společnosti prostřednictvím platně zvolené dozorčí rady společnosti.

V souladu s platnou judikaturou je třeba ve stanovách společností upřesnit předmět podnikání„ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ takto :

„ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu vymezeném v živnostenském rejstříku“. V ostatním zůstává článek 3.1. stanov beze změny.

 

Návrh změn stanov :

Upřesnit předmět podnikání „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ takto :

„ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu vymezeném v živnostenském rejstříku“.

V ostatním zůstává článek 3.1. stanov beze změny.

 

Ve smyslu ust. § 407 odst. 3) ZOK úplný návrh změny stanov společnosti Auto Centrum Jih 2000, a.s. se sídlem Velkomoravská 3950/26a, Hodonín, IČ 262 17 996, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 3345, je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Prodáváme vozy značek